قوانین

به کارکوب خوش آمدید.

قوانین کارکوب بدین صورت است :

شرایط و قوانین کلی استفاده از کارکوب
سایت و اپلیکیشن کارکوب را برای آسان‌سازی معاملات و حذف واسطه‌ها طراحی کرده است.